Velkommen til Dialogvejen

Dialogvejen står for en værdibaseret, medmenneskelig, anerkendende og respektfuld vej til afklaring og udvikling. Min målgruppe for dialogprocesser er såvel enkeltpersoner som grupper, organisationer og ledere. Min rolle er at være guide for dig eller jer på rejsen ad dialogvejen frem mod jeres afklaring, mål og drømme.

Gennem de sidste 20 år har jeg bistået arbejdspladser med afklaring og udvikling indenfor psykisk arbejdsmiljø, ledelse og organisationsudvikling. Her har dialogen og ledelse af processer været en gennemgående rød tråd i min måde at arbejde på.

Anne Marie Byrjalsen, ejer af Dialogvejen, er Cand.pæd. med speciale i psykisk arbejdsmiljø og organisation – og videreuddannet blandt andet indenfor konfliktmægling (CFK), mobning (IAWBH) og krisehjælp (RITS).

Jeg kan bl.a. bidrage med:

Psykisk arbejdsmiljø

Konflikthåndtering

Krisehjælp

Den tredje alder og livsovergang

Kurser, workshops og udviklingsforløb

Samtaler og sparring

Konsulentbistand

”Efter udviklingsforløbet med Anne Marie og Frank på Himmelbjerggården er mit sind faldet til ro, i en for mig brugbar løsning, og min tankevirksomhed omkring emnet er lig nul. Jeg tager nu tingene som de kommer, uden at prøve at regne alting ud på forhånd.”

Susanne

”En tanke om at det at få en ny rolle eller skifte livsfase altid betyder, at man får noget nyt – nye muligheder, men formentlig også, at der er noget man må sige farvel til. Hvad betyder det eksempelvis for forældrerollen, at man bliver bedsteforældre?”

Niels

Man var i godt og trygt selskab med Anne Marie og Frank. Det er livskloge og erfarne mennesker, der var i stand til løbende at justere programmet og til på en god måde at gribe og håndtere de situationer, der opstod.

Niels Hav Hermansen