Konsulentbistand og konflikthåndterings forløb

Konsulentbistand til udvikling af samarbejde – og konflikthåndtering blandt medarbejdere, mellem ledere og medarbejdere og i lederteams. Alle forløb tilrettelægges individuelt tilpasset dig og din organisations behov.

Jeg kommer gerne til et uforpligtende indledende møde for at drøfte behov og muligheder.

Er der behov for indsatser, der kræver flere konsulenter, har jeg nogle dygtige og velkvalificerede samarbejdsparter i mit netværk, der kan involveres i indsatserne.