Om Anne Marie Byrjalsen

Anne Marie Byrjalsen

Cand.pæd. med speciale i psykisk arbejdsmiljø og organisation – og videreuddannet blandt andet indenfor konfliktmægling (CFK), mobning (IAWBH) og krisehjælp (RITS)

Gennem de sidste 20 år har jeg bistået arbejdspladser med afklaring og udvikling indenfor psykisk arbejdsmiljø, ledelse og organisationsudvikling. Her har dialogen og ledelse af processer været en gennemgående rød tråd i min måde at arbejde på.

Som konsulent, facilitator og samtalepartner er jeg til stede med min egen menneskelighed og med ægte interesse for de mennesker, jeg involverer i processer og dialog. Jeg har øje for den enkelte og stræber efter, at alle kan være til stede og deltage lige præcis som den person, man er.

Jeg vækker tillid som dialogskaber gennem min klare ledelse af dialogen og med min nysgerrighed og dybe respekt for den enkelte persons holdninger, værdier og måder at opfatte sig selv og verden på. Samtidig er jeg udfordrende i mine spørgsmål og i de perspektiver, som jeg bringer ind i dialogen. Som deltager i dialogen bliver man respekteret, anerkendt, set og værdsat.