Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø består af og udfordres af mange faktorer. Overordnet set kan man beskrive fire centrale fokusområder:

  1. Rammer og vilkår for at løse arbejdsopgaverne: klare mål, arbejdsmængde, arbejdstider, balance mellem opgaver og tid, klædt på til opgaven, klarhed over prioritering og succeskriterier, sparring fra ledere og kollegaer, udfordringer i arbejdet og uddannelsesmuligheder
  2. Samarbejde og samspil mellem medarbejderne: støtte og opbakning, fællesskabsfølelse-løfte i flok, kommunikation, anerkendelse, tillid og respekt, loyalitet, uenigheds- og konflikthåndtering, mulighed for at mødes
  3. Ledelse og samarbejde mellem ledere og medarbejdere: organisatorisk tydelighed, planlægning og organisering af arbejdet. Information, tydelighed i beslutningsprocesser og indflydelse, tryghed i ansættelsen, anerkendelse, støtte og opbakning, kommunikation, retfærdighed, tillid og respekt, konflikthåndtering
  4. Samarbejdsrelationer internt i organisationen og med eksterne samarbejdsparter: tilgængelighed, forståelse, kommunikation, fleksibilitet, samarbejde om opgaverne, respekt for arbejdsområder, faglighed og kompetencer. Kendskab til hinandens arbejdsopgaver og vilkår.

Et godt psykisk arbejdsmiljø skaber medarbejdertrivsel og kvalitet i arbejdet. Et godt psykisk arbejdsmiljø er en fortløbende proces, hvor man plejer og udvikler det gode samarbejdsmiljø, håndterer de udfordringer, der opstår når mennesker skal arbejde sammen – og hvor man på alle områder og niveauer tænker organisation og mennesker sammen.