Din identitet – dit kompas i overgangen fra arbejdsliv til en ny livsfase

Intensivt weekendkursus 7. – 8. marts. 2020 med ophold på Strandgaarden Retreat

Kurset er for dig, der som 58+ står midt i tanker, forestillinger og oplevelser med overgangen fra et aktivt arbejdsliv til en ny tilværelse: Du overvejer måske at drosle ned, at skifte spor eller helt at stoppe dit arbejdsliv. Eller måske du for nylig har stoppet dit arbejdsliv og ikke helt har fundet fodfæste.


“Hvem er jeg?”
For mange er overgangen fra et langt arbejdsliv til den tredje livsfase en udfordring, hvor ens identitet og rolle kan blive stærkt udfordret. Hvem er jeg, når jeg ikke længere definerer mig selv udfra mit fag, mit arbejdsliv og min arbejdsrolle? Hvilke forventninger møder jeg i mine omgivelser til, hvem jeg så er? Der er stærke normer og forestillinger i vores kultur til tilværelsen i den tredje alder, som du måske oplever vanskelige at definere dig selv i?

Ens identitet er dybest set svaret på spørgsmålet: “Hvem er jeg?”. Det er et spørgsmål, vi alle med jævne mellemrum stiller os selv – selvom vi nok sjældent stiller os op og spørger os selv så direkte! Svaret er vidt forskelligt fra person til person, da vi alle er individer med en unik identitet. Men svaret er også forskelligt alt efter, i hvilken sammenhæng man stiller spørgsmålet. Vi indtager forskellige roller i forskellige dele af vores liv, og knytter vores identitet op på både vores selvopfattelse og på de forventninger andre stiller til os. De fællesskaber, vi indgår i og den kultur, vi lever i er konstant medvirkende til at forme og justere vores identiet.


Refleksion og dialog
Man kan lidt forenklet sige at identiteten består af en personlig identitet, som en indre kerne, der definerer, hvem man er. Og at den består af en social identitet, som løbende dannes som følge af de fællesskaber, man indgår i.

Kurset er intensivt og faciliteret af to erfarne og dygtige procesledere. Forløbet har fokus på udvikling og fordybelse, og det forventes, at du har lyst til at arbejde med refleksion, undersøgelse og nysgerrighed på dit liv – og på dig i dit liv.

Riv en weekend ud af kalenderen og deltag i et refleksivt fællesskab med andre i lignende situation!