Ledelse – følgeskab

Jeg har gennem mit flerårige virke som konsulent indenfor psykisk arbejdsmiljø, ledelse og organisationsudvikling bistået mange organisationer og ledere med at udvikle samarbejdet mellem ledere og medarbejdere i såvel fredstid, som i tider med brændende platforme:

  • konflikter
  • højt stressniveau
  • trivselsproblemer
  • store og krævende forandringsprocesser.

Jeg er optaget af relationen mellem mennesker. Hvordan man som leder og medarbejdere kan finde fodslag i et samarbejdende ledelse-følgeskab. Jeg er optaget af, hvordan man bevarer troværdigheden som leder, når der er tutbulens i organisatioen. Hvordan man kan være tro overfor egne værdier.

Aristoteles pegede for 2000 år siden på tre vigtige forudsætninger for at blive opfattet som troværdig og få følgeskab til ledelse: praktisk visdom, ordentlighed og velvilje. For mig holder hans vise ord stadig.

Refleksion og fordybelse på Maria Kloster: for ledere og konsulenter

Ledelsessupervision: individuelt eller lederteam.

Konsulentbistand til udvikling af samarbejde og konflikthåndtering blandt medarbejdere, mellem ledere og medarbejdere og i lederteams.

Kursus i håndtering af konflikter mellem ledere og medarbejdere.