Dialogvejen står for en værdibaseret, medmenneskelig, anerkendende og respektfuld vej til afklaring og udvikling. Min målgruppe for dialogprocesser er såvel enkeltpersoner som grupper, organisationer og ledere. Min rolle er at være guide for dig eller jer på rejsen ad dialogvejen frem mod jeres afklaring, mål og drømme. Dialogvejen er etableret som selvstændigt konsulentfirma i sommeren 2018 af Anne Marie Byrjalsen som konsekvens af ønsket om at drosle ned i et mangeårigt karriereliv som ansat i konsulentbranchen. Min vision er at fortsætte et virksomt konsulentliv med fokus på de opgaver og forløb, jeg brænder allermest for.

Dialogvejen bygger på disse grundantagelser: Udvikling starter med at afklare sig med og ”at være der, hvor man er”. I en undersøgende proces bevæger vi os ned i den dybere grund i os selv som menneske, i vort lederskab, i vores organisation – alt afhængig af det fokus, vi har for udvikling – og spørger os selv og hinanden:  Hvad er mine – vore værdier? Hvem er jeg – vi? Hvad er min – vores identitet? Hvad er den dybere mening? Drømme?  Fra den dybere grund får vi gennem dialogen udsigt til nye perspektiver og muligheder i koblingen mellem fortid, nutid og fremtid.

Dialogvejen brolægges af mennesker, der taler med hinanden i et tillidsfuldt, åbent, ærligt og ligeværdigt samvær. Dialog er kontakt på et dybere plan, hvor vi udtrykker vores egen mening, tanker og følelser og lytter til den andens mening, følelser og tanker. I dialogen respekterer man sig selv, står ved sine værdier ligesom man respekterer den andens ret til at være anderledes. På dialogvejen er vi i bevægelse. Vi er opdagelsesrejsende og afsøger nye muligheder sammen. Vi ved ikke, hvad der sker undervejs på vores rejse sammen på dialogvejen, og det gælder om at være ægte nysgerrige og åbne undervejs. Sammen undersøger vi, hvad  der giver mening for os selv og for andre. I dialogen får vi mulighed for at opdage noget nyt..